top of page

microsonic Ultrasonic Sensor - Malaysia

Starfound Industrial supplies a wide range of Microsonic Ultrasonic Sensor to the market in Malaysia.

 

microsonic mic+ ultrasonic sensor: mic+25/D/TCmic+25/D/TC/E mic+25/E/TC mic+25/DD/TC mic+25/DD/TC/E mic+25/EE/TC mic+25/IU/TC mic+25/IU/TC/E mic+25/DIU/TC mic+25/DIU/TC/E mic+25/DDIU/TC  mic+35/F/TC mic+35/D/TC mic+35/D/TC/E mic+35/E/TC mic+35/DD/TC mic+35/DD/TC/E mic+35/EE/TC mic+35/IU/TC mic+35/IU/TC/E mic+35/DIU/TC mic+35/DIU/TC/E mic+35/DDIU/TC mic+130/F/TC mic+130/D/TC mic+130/D/TC/E mic+130/E/TC mic+130/DD/TC mic+130/DD/TC/E mic+130/EE/TC mic+130/IU/TC mic+130/IU/TC/E mic+130/DIU/TC mic+130/DIU/TC/E mic+130/DDIU/TC mic+340/F/TC mic+340/D/TC mic+340/D/TC/E mic+340/E/TC mic+340/DD/TC mic+340/DD/TC/E mic+340/EE/TC mic+340/IU/TC mic+340/IU/TC/E mic+340/DIU/TC mic+340/DIU/TC/E mic+340/DDIU/TC mic+600/F/TC mic+600/D/TC mic+600/D/TC/E mic+600/E/TC mic+600/DD/TC mic+600/DD/TC/E mic+600/EE/TC mic+600/IU/TC mic+600/IU/TC/E mic+600/DIU/TC mic+600/DIU/TC/E mic+600/DDIU/TC mic+25/F/TC


microsonic mic ultrasonic sensor: mic-25/D/M mic-25/IU/M mic-35/D/M mic-35/D/M/K6 mic-35/DD/M mic-35/IU/M mic-130/D/M mic-130/DD/M mic-130/IU/M mic-340/D/M mic-340/DD/M mic-340/IU/M mic-600/D/M mic-600/IU/M 

microsonic lcs ultrasonic sensor: lcs-25/DD/QP lcs-25/DDD/QP lcs-25/IU/QP lcs-35/DD/QP lcs-35/DDD/QP lcs-35/IU/QP lcs-130/DD/QP lcs-130/DDD/QP lcs-130/IU/QP 

microsonic zws ultrasonic sensor: zws-7/CD/QS zws-7/CE/QS zws-15/CD/QS zws-15/CD/ 5ms.a zws-15/CD/QS /K0.15 zws-15/CD/QS /K10,0 zws-15/CE/QS zws-15/CI/QS zws-15/CU/QS zws-25/CD/QS zws-24/CD/QS zws-24/CE/QS zws-25/CE/QS zws-24/CI/QS zws-24/CU/QS zws-70/CD/QS zws-70/CE/QS zws-70/CI/QS zws-70/CU/QS 

microsonic sks ultrasonic sensor: sks-15/CF/A sks-15/D sks-15/CD sks-15/E sks-15/CE sks-15/CI sks-15/CU

microsonic ucs ultrasonic sensor: ucs-15/CDD/QM ucs-15/CEE/QM ucs-24/CDD/QM ucs-24/CEE/QM 

microsonic lcs+ ultrasonic sensor: lcs+340/F/A lcs+340/DD lcs+340/IU lcs+600/F/A lcs+600/DD lcs+600/IU 

microsonic pico+ sensor:  pico+15/I pico+15/WK/I pico+15/U pico+15/WK/U pico+15/F pico+15/WK/F pico+25/F pico+25/WK/F pico+25/I pico+25/WK/I pico+25/U pico+25/WK/U pico+35/F pico+35/WK/F pico+35/I pico+35/WK/I pico+35/U pico+35/WK/U pico+100/F pico+100/WK/F pico+100/I pico+100/WK/I pico+100/U pico+100/WK/U 

microsonic pico+TF ultrasonic filling-level sensor: 
pico+15/TF/F pico+15/TF/I pico+15/TF/U pico+25/TF/F pico+25/TF/U pico+35/TF/I pico+100/TF/U pico+35/TF/U pico+100/TF/F pico+100/TF/I

microsonic pms ultrasonic sensor: pms-15/CF/A1 pms-15/CF/A1 pms-15/CI/A1 pms-15/CU/A1 pms-25/CF/A1 pms-25/CI/A1 pms-25/CU/A1 pms-35/CF/A1 pms-35/CI/A1 pms-35/CU/A1 pms-100/CF/A1 pms-100/CI/A1 pms-100/CU/A1

microsonic bks+ ultasonic web edge sensor: bks+3/FIU bks+6/FIU 

microsonic crm+ ultrasonic sensor:
rm+25/D/TC/E crm+25/DD/TC/E crm+25/IU/TC/E crm+35/D/TC/E crm+35/DD/TC/E crm+35/IU/TC/E crm+130/D/TC/E crm+130/DD/TC/E crm+130/IU/TC/E crm+130/DIU/TC/E crm+340/D/TC/E crm+340/DD/TC/E crm+340/IU/TC/E crm+340/DIU/TC/E crm+600/D/TC/E crm+600/DD/TC/E crm+600/IU/TC/E 

microsonic hps+ ultrasonic sensor: 
ps+25/DD/TC/E/G1  hps+25/DIU/TC/E/G1 hps+35/DD/TC/E/G1 hps+35/DIU/TC/E/G1 hps+130/DD/TC/E/G1 hps+130/DIU/TC/E/G1 hps+340/DD/TC/E/G2 hps+340/DD/TC/G2 hps+340/DIU/TC/E/G2 hps+340/DIU/TC/G2 

microsonic dbk+ ultrasonic double-sheet control sensor:
dbk+4/Sender/M18/K1 dbk+4/Sender/ M12/K1 dbk+4/Sender/KU/K2 dbk+4/Sender/KU/K1 dbk+4/Empf/3CDD/M18 dbk+4/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/3BEE/M18 dbk+4/Empf/3CDD/M18 dbk+4/Sender/M18/K1 dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S dbk+4/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2 dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18 dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18 dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18 dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18 dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18 dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18 dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18

microsonic esf-1 ultrasonic label and splice sensor: esf-1/CF/A esf-1/7/CDF/A esf-1/15/CDF/A esf-1/CDF/A

microsonic esp-4 label/splice sensor: esp-4/3CDD/M18 E+S  esp-4/Empf/3CDD/M18 esp-4/M12/3CDD/M18 E+S esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18 


microsonic dbk+4 ultrasonic double-sheet control: 
dbk+4/Sender/M18/K1 dbk+4/Sender/ M12/K1 dbk+4/Sender/KU/K2 dbk+4/Sender/KU/K1 dbk+4/Empf/3CDD/M18 dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2 dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18 dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18 dbk+4/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/3BEE/M18 dbk+4/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2 dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18 dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18 dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18 dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18 dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18 dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18 dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18 

microsonic dbk+5 ultrasonic double sheet control sensor: dbk+5/Sender/M18/K1 dbk+5/Sender/M18/K2 dbk+5/3CDD/M18 E+S dbk+5/Empf/3CDD/M18 dbk+5/3BEE/M18 E+S dbk+5/Empf/3BEE/M18 dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2 

microsonic nano ultrasonic sensor: nano-15/CD nano-15/CE nano-15/CI nano-15/CU nano-24/CD nano-24/CE nano-24/CI nano-24/CU 

microsonic nero ultrasonic sensor: nero-15/CD nero-15/WK/CD nero-15/CE nero-15/WK/CE nero-25/WK/CD nero-25/CE nero-25/WK/CE nero-35/CD nero-35/WK/CD nero-35/CE nero-35/WK/CE nero-100/WK/CD nero-100/CE nero-100/WK/CE 

microsonic wms ultrasonic sensor: wms-25/RT/HV/M18E wms-35/RT wms-35/SI/RT wms-130/RT wms-340/RT wms-600/RT 

microsonic ews untrasonic through-beam sensor: ews-15/CD Set ews-15/M18/CD Set ews-25/M18/CD Set ews-100/M18/CD Set 

microsonic bks+ ultasonic web edge sensor: bks+3/FIU bks+6/FIU 

micosonic bks ultrasonic edge sensor: bks-3/CDD bks-6/12/CIU bks-3/CIU 

microsonic LCA-2 LCA-2 Koffer 

microsonic lpc+ ultrasonic sensor: 
pc+15/CFF lpc+15/WK/CFF lpc+15/CFI lpc+15/WK/CFI lpc+15/CFU lpc+15/WK/CFU lpc+25/CFF lpc+25/WK/CFF lpc+25/CFI lpc+25/WK/CFI lpc+25/CFU lpc+25/WK/CFU lpc+35/CFF lpc+35/WK/CFF lpc+35/CFI lpc+35/WK/CFI lpc+35/CFU lpc+35/WK/CFU lpc+100/CFF lpc+100/WK/CFF lpc+100/CFI lpc+100/WK/CFI lpc+100/CFU lpc+100/WK/CFU 

Distance Sensors:  Cylindrical / Cuboidal / Chemical-Resistant / Hygienic Design

Special Sensor: Web Edge Sensor / Double Sheet Control / Label & Splice Sensor / Through-Beam Barrier

 

mic-130/IU/M
wms-130/RT
lcs-130/IU/QP
zws-15/CD/QS
dbk+4/3CDD/M18 E+S
mic+130/IU/TC
wms-130/RT
mic-130/IU/M
mic+130/IU/TC
dbk+4/3CDD/M18 E+S
wms-800/RT
mic+25/IU/TC
mic+35/IU/TC
mic+130/D/TC


microsonic ultrasonic sensor - Malaysia


We supply microsonic ultrasonic sensor to the market in Malaysia. Our sales network in Malaysia covers Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Perak, Penang, Kuantan, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak (District: Kemaman, Labuan, Miri, Bintulu, Kota Kinabalu, Chukai, Johor Bahru, Shah Alam, Petaling Jaya, Ipoh, Tawau etc.)

MALAYSIA 
JOHOR Johor Bahru Kluang Kota Tinggi Mersing Muar Pontian Segamat Kulaijaya Ledang Batu Pahat KEDAH Baling Bandar Baharu Kota Setar Kuala Muda Kubang Pasu Kulim Pulau Langkawi Padang Terap Pendang Pokok Sena Sik Yan KELANTAN Bachok Gua Musang Jeli Kota Bahru Kuala Krai Machang Pasir Mas Pasir Puteh Tanah Merah Tumpat MALACCA Alor Gajah Melaka Tengah Malacca Jasin Batu Berendam Bertam NEGERI SEMBILAN Jelebu Jempol Kuala Pilah Port Dickson Rembau Seremban Tampin Lukut PAHANG Bentong Bera Cameron Highlands Jerantut Kuantan Lipis Maran Pekan Raub Rompin Temerloh PENANG North-East Penang Island South-West Penang North Seberang Perai Central Seberang Perai South Seberang Perai PERAK Batang Padang Hilir Perak Hulu Perak Kerian  Kinta Kuala Kangsar Larut, Matang Selama Manjung Perak Tengah Kampar Perlis SELANGOR Gombak Hulu Langat Hulu Selangor Klang Shah Alam Puchong Kuala Langat Kajang Rawang Kuala Selangor Petaling Jaya Sabak Bernam Sepang TERENGGANU Besut Dungun Hulu Terengganu Kemaman Kuala Terengganu Maran  Setiu  uala Nerus Federal Territory of KUALA LUMPUR Bukit Bintang Bandar Tun Razak Cheras Setiawangsa Kepong Lembah Pantai Batu Seputeh Segambut Titiwangsa Wangsa Maju PUTRAJAYA SABAH Beaufort Keningau Kuala Penyu Nabawa Sipitang Tambunan Tenom Kota Marudu Kudat Pitas Beluran Kinabatangan Sandakan Tongod Kunak Lahad Datu Semporna Tawau Kota Belud Kota Kinabalu Papar Penampang Putatan Ranau Tuaran SARAWAK Betong Saratok Bintulu Tatau Belaga Kapit Song Bau Kuching Lundu Lawas Limbang Marudi Miri Dalat Daro Matu Mukah Asajaya Samarahan Simunjan Julau Meradong Sarikei
Pakan Siburan Tebedu Kanowit Sibu Selangau Lubok Antu Sri Aman Federal Territory LABUAN

bottom of page